Crisis

CRISISNUMMERS

Tijdens kantooruren:

 • Heerlen: 045 – 560 4004
 • Voerendaal: 045 – 567 7530
 • Landgraaf: 14-045

‘s Avonds of in het weekend:

 • Crisishulp Jeugd Zuid-Limburg: 043 – 604 5777
Crisis

CRISISNUMMERS

Tijdens kantooruren:

 • Heerlen: 045 – 560 4004
 • Voerendaal: 045 – 567 7530
 • Landgraaf: 14-045

‘s Avonds of in het weekend:

 • Crisishulp Jeugd Zuid-Limburg: 043 – 604 5777

Jens Helpt

Heeft u kinderen onder de 18 jaar en woont u in Heerlen, Landgraaf of Voerendaal? Dan kunnen uw kinderen bij JENS terecht voor leuke en leerzame activiteiten. Maar ook voor hulp. Als ouder kunt u met vragen over opvoeden en opgroeien bij JENS terecht. JENS beantwoordt uw kleine vragen én uw grote vragen.

JENS organiseert allerlei activiteiten voor kinderen en jongeren in de jongerencentra. Zoals leuke bezigheden na school of leerzame activiteiten.

Maar we zijn er ook voor u! Bijvoorbeeld met ontmoetingsgroepen of trainingen voor ouders. Soms is er meer nodig, bijvoorbeeld omdat kinderen en jongeren moeite hebben met denken of last hebben van verdriet, boosheid, of angst. Of als ze drugs of alcohol gebruiken of teveel gamen. Dan biedt JENS begeleiding en behandeling. Dit doen we zoveel mogelijk in uw eigen omgeving én samen met uw kind, met u, de school en anderen die belangrijk zijn in het leven van uw kind.

Alles van JENS voor ouders

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed in sem at leo sodales fermentum. Donec sit amet ligula finibus, tincidunt metus id, bibendum tortor. Integer eu lobortis dolor. 

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed in sem at leo sodales fermentum. Donec sit amet ligula finibus, tincidunt metus id, bibendum tortor. Integer eu lobortis dolor. Praesent eget auctor lacus, nec molestie massa.

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed in sem at leo sodales fermentum. Donec sit amet ligula finibus, tincidunt metus id, bibendum tortor. Integer eu lobortis dolor. Praesent eget auctor lacus, nec molestie massa. Nullam volutpat vel massa at hendrerit. 

HULP NODIG? HOE WERKT DAT?

Contact opnemen
Eerste kennismaking
Plan van aanpak
Uitvoering

DOWNLOADS

CRISISNUMMERS

TIJDENS KANTOORUREN

Heerlen:       045 – 560 4004

Voerendaal: 045 – 567 7530

Landgraaf:   14-045

'S AVONDS OF IN HET WEEKEND:

Crisishulp Jeugd Zuid-Limburg: 043 – 604 5777

FAQ

Zit je met vragen of problemen, die je moeilijk zelf opgelost krijgt? Bijvoorbeeld omdat je moeite hebt met denken of verdrietig, boos of angstig bent. Of omdat je problemen hebt met het gebruik van bijvoorbeeld drugs en alcohol of teveel wilt gamen? Of heb je veel problemen met anderen? Dan kan JENS helpen.

 

Heb je hulp nodig? Dan kun je je aanmelden via je eigen huisarts of bij het team Jeugd van de gemeente waar je woont. Na aanmelding, zien we elkaar snel. Dan vertel je je verhaal en bespreken we samen wat bij jou past. Daarna gaan we samen aan de slag zodat jij je snel weer lekker in je vel zit.

 

Gemeente Heerlen
Bel 045-5604004 of mail naar sociaalportaal@heerlen.nl

Gemeente Landgraaf
Bel 14-045 of mail naar jeugdhulp@landgraaf.nl

Gemeente Voerendaal
Bel 045-5677530 of mail naar cjg@voerendaal.nl

JENS is er voor ouders en jongeren tot 18 jaar die in Heerlen, Landgraaf of Voerendaal wonen.

JENS heeft alle kennis in huis die nodig is om kinderen, jongeren en ouders te leren omgaan met de uitdagingen die het leven biedt. JENS alle vragen beantwoorden, groot of klein, die te maken hebben met opvoeden en opgroeien.

Er is sprake van crisis als er plotseling een onhoudbare situatie ontstaat en als nu niets doen ernstige gevolgen heeft. Kan een situatie wachten tot morgen, zonder ernstige gevolgen, dan is het geen crisissituatie.

 

Een crisissituatie melden en bespreken tijdens kantooruren:

 • Heerlen:      045 - 560 4004
 • Landgraaf:  14-045
 • Voerendaal:  045 - 567 7530

 

Buiten kantoortijden:

Crisishulp Jeugd Zuid-Limburg: 043 - 604 5777

JENS gebruikt een aantal documenten, methodieken en rollen om de hulp die cliënten krijgen vast te leggen. In de begrippenlijst worden deze documenten, methodieken en rollen uitgelegd.

 

Bekijk hier de begrippenlijst

JENS heeft de professionele verplichting om wettelijk vertegenwoordigers van kinderen en jongeren onder de 16 jaar om toestemming te vragen voordat de jeugdige begeleiding of behandeling krijgt.

 

Als je hulp van JENS krijgt, wordt dat vastgelegd in de brief van aanbod. Hierin staat precies welke hulp JENS biedt.  Door het ondertekenen van deze brief verleent u toestemming om te starten met de begeleiding of behandeling.

 

In deze flyer staat wie de brief mag ondertekenen: ouders, kind of samen.

Voor kinderen, jongeren en hun ouders zijn er geen kosten voor de activiteiten en hulp van JENS. Het kan natuurlijk voorkomen dat we vervolgstappen adviseren die wel geld kosten, zoals een opleiding of een lidmaatschap voor een club.

 

Als dat een probleem is, zoekt JENS samen met het gezin uit of er instanties zijn die kunnen helpen met de kosten.

 

Als je cliënt van JENS bent of wilt worden dan deel je persoonsgegevens met ons. Wij zetten ons in om de persoonlijke levenssfeer en privacy van onze cliënten te beschermen.

 

In onze  Privacy verklaring  leggen we uit welke gegevens we van je verzamelen, waarom we deze nodig hebben, wat we hiermee doen en welke rechten je hebt. Kortom; hoe gaan we om met jouw persoonsgegevens en privacy?

 

Als gezaghebbende (ouder met gezag of voogd) heeft u recht op informatie en het recht om (bepaalde delen) van het dossier te laten vernietigen. U mag het dossier van uw kind inzien. Ook kinderen vanaf 12 jaar hebben het recht op inzage van hun dossier.

In dit document kunt u lezen hoe het werkt. Met dit formulier kunt u het dossier van uw kind opvragen of laten vernietigen. Lees wel eerst even de informatie!

Uw kinderen kunnen bij JENS terecht voor leuke en leerzame activiteiten maar ook voor hulp. Als ouder kunt u met vragen over opvoeden en opgroeien bij JENS terecht. JENS beantwoordt alle vragen die te maken hebben met opvoeden en opgroeien. Kleine vragen én grote vragen.

 

Ik heb hulp nodig.

U mag altijd iemand meenemen bij wie u zich goed voelt, bijvoorbeeld uw partner of vriend of vriendin.

 

Wilt u liever iemand meenemen die niet rechtstreeks betrokken is bij u en uw situatie? Dan heeft u recht op onafhankelijke cliëntondersteuning. Dat is bij wet zo geregeld. Cliëntondersteuning is gratis, onafhankelijk en kan met u meedenken.

 

Ik woon in Heerlen of Landgraaf

Neem contact op met het servicepunt van MEE-Zuid-Limburg.

Bel 088-0102222 of mail naar info@meezuidlimburg.nl.
Meer weten? Lees dan de folder of bekijk de website.

 

Ik woon in Voerendaal
Neem dan contact op met het maatschappelijk werk van MeanderGroep
Bel 045-5657585 of mail naar BureaudienstNuth@mgzl.nl
Meer weten? Bekijk dan de website.

Het kan natuurlijk altijd zijn dat u niet tevreden bent over onze dienstverlening. 

Neem dan eerst contact op met uw hulpverlener. Komt u er samen niet uit? Neem dan contact op met de manager van uw hulpverlener. 

Biedt ook dat geen oplossing? Dan kunt u een klacht indienen bij onze klachtenfunctionaris. 

Gebruik hiervoor het contactformulier en geef aan dat het om een klacht gaat.

Wilt u weten hoe wij met uw klacht omgaan? Lees dan ons klachtenregelement.

Zit uw kind op de basisschool in Heerlen, Landgraaf of Voerendaal? En denkt de school dat uw kind dyslexie heeft? 

Dan kan de school uw kind aanmelden voor onderzoek.

Bekijk het hele proces voor school en zorgaanbieders hier.

schrijf je in voor de NIEUWSBRIEF

CRISIS NUMMERS

TIJDENS KANTOORUREN:
 • Heerlen: 045 – 560 4004

 • Voerendaal: 045 – 567 7530

 • Landgraaf: 14-045

‘S AVONDS OF IN HET WEEKEND
 • Crisishulp Jeugd Zuid-Limburg: 043 – 604 5777

CONTACT

Kruisstraat 103
6411 BS Heerlen

info@jenshelpt.nl
045 566 0113

Deze website maakt gebruik van cookies