Crisis

CRISISNUMMERS

Tijdens kantooruren:

 • Heerlen: 045 – 560 4004
 • Voerendaal: 045 – 567 7530
 • Landgraaf: 14-045

‘s Avonds of in het weekend:

 • Crisishulp Jeugd Zuid-Limburg: 043 – 604 5777
Crisis

CRISISNUMMERS

Tijdens kantooruren:

 • Heerlen: 045 – 560 4004
 • Voerendaal: 045 – 567 7530
 • Landgraaf: 14-045

‘s Avonds of in het weekend:

 • Crisishulp Jeugd Zuid-Limburg: 043 – 604 5777

Jens Helpt

Ben jij onder de 18 jaar en woon je in Heerlen, Landgraaf of Voerendaal? Dan kun je bij JENS terecht voor leuke en leerzame activiteiten in onze jongerencentra, maar ook voor hulp.  

Je kunt bij JENS ook je verhaal kwijt, bijvoorbeeld als je iets moeilijk vindt of problemen hebt thuis of op school. Wij luisteren en helpen je graag en komen in actie voor jou als dat nodig is.

Maar soms is er meer nodig. Bijvoorbeeld omdat je last hebt van boosheid, angst of verdriet. Of als je drugs of alcohol gebruikt of teveel gamet. Dan kan JENS je begeleiden en / of behandelen. Dit doen we zoveel mogelijk bij jou in de buurt. Wat we doen, doen we samen met jou, je ouders en anderen die belangrijk voor je zijn.

jongerenwerkers In Heerlen

Daisy Peeters

Thijs Satijn

Niels van den Boorn

Annika Haas

Jeffrey Sprenger

Anouk Reintjens

Te vinden door heel Heerlen

06-28750381

areintjens@jenshelpt.nl
Facebook: Anouk Jens | Facebook

Yasmine Bruinsma

Te vinden door heel Heerlen

06-28496667

ybruinsma@jenshelpt.nl

Facebook: Yasmine Jens | Facebook

Jongerenwerkers in Landgraaf

Josiemar van der Werp

Jongerencentrum De Molt, Landgraaf

06-48422497

jvanderwerp@jenshelpt.nl

Facebook: Josiemar Jens | Facebook

Instagram: Josiemar Jens | Instagram

Kenny Laurentzen

Jongerencentrum De Molt, Landgraaf

06-38678369

klaurentzen@jenshelpt.nl

Facebook: Kenny Jens | Facebook

Instagram: Kenny Jens | Instagram

Evelien Baur

Te vinden door heel Landgraaf

06-13996173

 

ebaur@jenshelpt.nl

Facebook: Evelien Jens | Facebook

Instagram: Evelien Jens | Instagram

Amiée Laurense

Jongerenwerker Voerendaal

Kimberley Redmeijer

Te vinden door heel Voerendaal

06-18659161

 

kredmeijer@jenshelpt.nl

Facebook: Kimberley Jens | Facebook

Hulp nodig? Hoe werkt dat?

Contact opnemen
Eerste kennismaking
Plan van aanpak
Uitvoering

CRISISNUMMERS

TIJDENS KANTOORUREN

Heerlen:       045 – 560 4004

Voerendaal: 045 – 567 7530

Landgraaf:   14-045

'S AVONDS OF IN HET WEEKEND:

Crisishulp Jeugd Zuid-Limburg: 043 – 604 5777

FAQ

Zit je met vragen of problemen, die je moeilijk zelf opgelost krijgt? Bijvoorbeeld omdat je moeite hebt met denken of verdrietig, boos of angstig bent. Of omdat je problemen hebt met het gebruik van bijvoorbeeld drugs en alcohol of teveel wilt gamen? Of heb je veel problemen met anderen? Dan kan JENS helpen.

 

Heb je hulp nodig? Dan kun je je aanmelden via je eigen huisarts of bij het team Jeugd van de gemeente waar je woont. Na aanmelding, zien we elkaar snel. Dan vertel je je verhaal en bespreken we samen wat bij jou past. Daarna gaan we samen aan de slag zodat jij je snel weer lekker in je vel zit.

 

Gemeente Heerlen
Bel 045-5604004 of mail naar sociaalportaal@heerlen.nl

Gemeente Landgraaf
Bel 14-045 of mail naar jeugdhulp@landgraaf.nl

Gemeente Voerendaal
Bel 045-5677530 of mail naar cjg@voerendaal.nl

JENS is er voor ouders en jongeren tot 18 jaar die in Heerlen, Landgraaf of Voerendaal wonen.

JENS heeft alle kennis in huis die nodig is om kinderen, jongeren en ouders te leren omgaan met de uitdagingen die het leven biedt. JENS alle vragen beantwoorden, groot of klein, die te maken hebben met opvoeden en opgroeien.

Er is sprake van crisis als er plotseling een onhoudbare situatie ontstaat en als nu niets doen ernstige gevolgen heeft. Kan een situatie wachten tot morgen, zonder ernstige gevolgen, dan is het geen crisissituatie.

 

Een crisissituatie melden en bespreken tijdens kantooruren:

 • Heerlen:      045 - 560 4004
 • Landgraaf:  14-045
 • Voerendaal:  045 - 567 7530

 

Buiten kantoortijden:

Crisishulp Jeugd Zuid-Limburg: 043 - 604 5777

JENS gebruikt een aantal documenten, methodieken en rollen om de hulp die cliënten krijgen vast te leggen. In de begrippenlijst worden deze documenten, methodieken en rollen uitgelegd.

Bekijk hier de begrippenlijst

JENS heeft de professionele verplichting om wettelijk vertegenwoordigers van kinderen en jongeren onder de 16 jaar om toestemming te vragen voordat de jeugdige begeleiding of behandeling krijgt.

Als je hulp van JENS krijgt, wordt dat vastgelegd in de brief van aanbod. Hierin staat precies welke hulp JENS biedt. Door het ondertekenen van deze brief verleen jij of je ouders  toestemming om te starten met de begeleiding of behandeling.

In deze flyer staat wie de brief mag ondertekenen: je ouders, jijzelf of samen.

Voor kinderen, jongeren en hun ouders zijn er geen kosten voor de activiteiten en hulp van JENS. Het kan natuurlijk voorkomen dat we vervolgstappen adviseren die wel geld kosten, zoals een opleiding of een lidmaatschap voor een club.

 

Als dat een probleem is, zoekt JENS samen met het gezin uit of er instanties zijn die kunnen helpen met de kosten.

 

Als je cliënt van JENS bent of wilt worden dan deel je persoonsgegevens met ons. Wij zetten ons in om de persoonlijke levenssfeer en privacy van onze cliënten te beschermen.

 

In onze  Privacy verklaring  leggen we uit welke gegevens we van je verzamelen, waarom we deze nodig hebben, wat we hiermee doen en welke rechten je hebt. Kortom; hoe gaan we om met jouw persoonsgegevens en privacy?

 

Als je tussen de 12 jaar en 15 jaar bent, dan mag samen met je ouders je eigen dossier bij JENS bekijken.

Ben je 16 jaar of ouder? Dan kun je zonder toestemming van je ouders je dossier bij JENS bekijken. Of laten vernietiging. Je ouders mogen dan niet meer in je dossier kijken.

Je kunt je ouders wel schriftelijk toestemming geven (machtigen) om je dossier te bekijken of te laten vernietigen.

In dit document kun je lezen hoe het werkt. Met dit formulier kun je jouw dossier opvragen of laten vernietigen. Lees wel eerst even de informatie!

Je kun bij JENS terecht voor leuke en leerzame activiteiten. En als je even je verhaal kwijt wilt of advies nodig hebt, maar ook voor hulp.

 

Ik heb hulp nodig.

Je mag altijd iemand meenemen bij wie je je goed voelt, bijvoorbeeld je ouders of vriend of vriendin.

Wil je liever iemand meenemen die niet rechtstreeks betrokken is bij jou en je situatie? Dan heb je recht op onafhankelijke cliëntondersteuning.  Dat is bij wet zo geregeld. Cliëntondersteuning is gratis, onafhankelijk en kan met je meedenken.

Ik woon in Heerlen of Landgraaf

Neem contact op met het servicepunt van MEE-Zuid-Limburg.

Bel 088-0102222 of mail naar info@meezuidlimburg.nl.
Meer weten? Lees dan de folder of bekijk de website.

Ik woon in Voerendaal
Neem dan contact op met het maatschappelijk werk van MeanderGroep
Bel 045-5657585 of mail naar BureaudienstNuth@mgzl.nl
Meer weten? Bekijk dan de website.

Het kan natuurlijk altijd zijn dat je niet tevreden bent over onze dienstverlening.

Neem dan eerst contact op met je hulpverlener. Kom je er samen niet uit? Neem dan contact op met de manager van je hulpverlener.

Biedt ook dat geen oplossing? Dan kun je een klacht indienen bij onze klachtenfunctionaris.

Gebruik hiervoor het contactformulier en geef aan dat het om een klacht gaat.

Wil je weten hoe wij met je klacht omgaan? Lees dan ons klachtenregelement.

CRISIS NUMMERS

TIJDENS KANTOORUREN:
 • Heerlen: 045 – 560 4004

 • Voerendaal: 045 – 567 7530

 • Landgraaf: 14-045

‘S AVONDS OF IN HET WEEKEND
 • Crisishulp Jeugd Zuid-Limburg: 043 – 604 5777

CONTACT

Kruisstraat 103
6411 BS Heerlen

info@jenshelpt.nl
045 566 0113

Deze website maakt gebruik van cookies