Breder perspectief op het jonge kind

Professionals werken integraal met elkaar samen om problemen bij jonge kinderen van 0 tot 4 jaar te voorkomen of zo vroeg mogelijk te signaleren.