1e Knooppunt Kansrijke Start

Op 1 oktober is in Hoensbroek het eerste Knooppunt Kansrijke Start geopend. Het streven is om begin januari een tweede knooppunt in Heerlen-Noord te starten.

Breder perspectief op het jonge kind

Professionals werken integraal met elkaar samen om problemen bij jonge kinderen van 0 tot 4 jaar te voorkomen of zo vroeg mogelijk te signaleren.