Missie

JENS is vanaf 1 januari 2019 de organisatie die preventieve en ambulante jeugdhulp biedt in de gemeenten Heerlen, Landgraaf en Voerendaal. De missie van JENS is: ‘Samen jong en sterk opgroeien!’. We geloven in de gezamenlijke verantwoordelijkheid om onze jongeren veilig en gezond te laten opgroeien, zodat zij hun talenten kunnen ontwikkelen voor een fijne stabiele toekomst. 

Visie:
Samen

Een gezamenlijke verantwoordelijkheid betekent dat we het niet alleen doen, maar samen met anderen; de jongere zelf, het gezin, de buurt, de school. We bundelen krachten in de eigen omgeving van de jongere om aan duurzame oplossingen te werken. We brengen expertise bij elkaar vanuit de coöperatieve gedachte dat we samen meer kunnen dan alleen. Hierdoor is het mogelijk om vanuit één hand een breed scala aan deskundigheid in te zetten; integraal en dichtbij.

Anders

We zijn creatief in het bedenken van oplossingen buiten de traditioneel gebaande wegen. We geven zorg, die snel beschikbaar is, kortdurend, maar duurzaam effectief. Dat betekent dat wij bronnen inzetten en ondersteunen, die blijvend aanwezig en van waarde zijn in het leven van jongeren. Hierdoor behouden zij regie en zijn zij minder afhankelijk van professionele zorg.

Doen

We ondernemen en experimenteren in zorg die werkt en dat bouwen we al doende uit. We zijn vooral doeners en wars van investeren in zaken en administratieve processen die er niet toe doen.

Kernwaarden:
Speels

Wij zijn niet star en strak volgens de regels. Al doende ontwikkelen en leren we samen. Speels geeft de dynamiek weer, is vrolijk, fantasierijk, in beweging.

Eigenwijs

Wij doen de dingen op een eigen wijze en zijn niet bang voor kritiek, want wij geloven overtuigd dat het anders kan.

Stoer

Wij hebben lef en durven anders te doen. Niet volgens de gebaande wegen. We gaan krachtig, sterk en doortastend te werk. Wij zijn niet bang om onze kwetsbaarheid te laten zien.

JENS is een coöperatie die wordt gevormd door Alcander, Koraal, MeanderGroep, Mondriaan, Radar, Welsun en XONAR. Verder werken wij samen met ruim 20 andere organisaties.

Wij hebben alle kennis in huis die nodig is om kinderen en jongeren, met alle uitdagingen die het leven biedt, zo sterk mogelijk te laten opgroeien. Hierdoor kan JENS alle hulpvragen beantwoorden, klein of groot, die te maken hebben met opvoeden en opgroeien en (geestelijke) gezondheid.