Uniforme meldcode huiselijk geweld

Tot nu toe werken onze medewerkers volgens de richtlijnen van de moederorganisaties met de meldcode ‘Huiselijk Geweld en Kindermishandeling’. Om ervoor zorgen dat al onze medewerkers een uniforme werkwijze hanteren, ontwikkelden we samen met Heerlen STAND-BY een gezamenlijke werkwijze. 

Bijna 390 medewerkers volgen het programma

De implementatie van de uniforme werkwijze vindt plaats aan de hand van een implementatieprogramma, dat wordt uitgevoerd in het laatste kwartaal van dit jaar. Het eerste onderdeel van dit programma, een introductiebijeenkomst, heeft inmiddels plaats gevonden. In totaal volgen bijna 390 medewerkers die werkzaam zijn in Heerlen, Landgraaf of Voerendaal het programma.

Stevige impuls voor meldcode

Het programma bestaat uit vier delen en geeft een stevige impuls aan het werken met de meldcode:

  • een kick-offbijeenkomst in september, waarin het belang van de meldcode centraal staat;
  • een e-learning via Augeo in oktober, waarin het gebruik en de toepassing van de meldcode wordt toegelich;
  • vertaling naar de praktijk in november/december, waarbij we de processen en de werkwijze toelichten;
  • borging in casuïstiek en overleg begin 2021, waarbij we casussen bespreken over huiselijk geweld en kindermishandeling en medewerkers ondersteunen bij de behandeling daarvan.