Tijdschrijven is echt niet nodig

Goede voorbeelden - Stoppen met tijdschrijven

De convenantspartijen VNG, VWS, Jeugdzorg Nederland en de vakbonden FNV en CNV hebben afgesproken om te stoppen met tijdschrijven voor jeugd en opvoedhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. Een van de afspraken uit het convenant is om aan te tonen dat bekostigen zonder vermijdbaar tijdschrijven kan. Hiervoor is het project ‘Goede Voorbeelden Stoppen met Tijdschrijven’ gestart. In dit project worden goede voorbeelden van gemeenten, regio’s en/of zorgaanbieders die gedeeltelijk of volledig zijn gestopt met tijdschrijven beschreven om anderen te inspireren.

Bij JENS wisten we al dat tijdschrijven niet nodig is om goede zorg te leveren.

Joëlle van Hooijdonk, casemanager ambulant bij JENS, kan er kort over zijn: “Minder papier = meer tijd voor jeugd en gezin!”. Ook directeur van JENS, Sven Balk, sluit zich daar volledig bij aan: 'Daag zorgprofessionals uit om te kijken wat er nodig is om een hulpvraag te beantwoorden en maak afspraken over de uitvoering daarvan. Administratieve handelingen zoals tijdschrijven zijn dan alleen nog onnodige ballast.’


Gun mensen in de jeugdzorg dat ze kunnen doen waar ze het beste in zijn.

Gelukkig denken ze er niet alleen bij JENS zo over, ook de gemeente Heerlen deelt deze visie: 'Hoe minder tijd professionals hoeven te steken in onnodige administratie, hoe meer tijd zij kunnen spenderen aan het helpen van onze jeugd. Gun mensen in de jeugdzorg dat ze kunnen doen waar ze het allerbest in zijn!', aldus Jordy Clemens (wethouder Onderwijs, Jeugd, Cultuur, Erfgoed en Wonen, gemeente Heerlen).

Op de website van 'Ontregel de Zorg' worden verhalen verzameld van goede voorbeelden waarbij geen tijd meer wordt geschreven.