Proeftuin doelgroep arrangement

Wederom heeft JENS een nieuwe loot aan de ‘Transformatieboom’: het doelgroep arrangement (DGA). Sommige leerlingen en groepen hebben daarbij extra ondersteuning nodig om zich optimaal te kunnen ontwikkelen, naast de onderwijsondersteuning die school en schoolbestuur al bieden. Deze extra ondersteuning gaat JENS bieden in de vorm van individuele ondersteuning, groepsbegeleiding en ondersteuning in de klas. 

Voordelen voor kind en school

De verwachting is dat door de DGA het klimaat in de klas verbetert. Omdat kinderen minder negatief gedrag vertonen in de klas, ontstaat er meer ruimte om les te geven. Daarnaast verwachten we dat kinderen na schooltijd minder tijd hoeven te besteden aan ondersteuningstrajecten, omdat ze ook op school werken aan hun hulpvragen en gedrag.

Ook voor de school biedt een DGA voordelen. Het komt nu nog voor dat er meerdere hulpverleners op school komen om kinderen extra te ondersteunen en af te stemmen met de leerkracht. Met de doelgroep arrangementen willen we dit efficiënter inrichten. Als het gezin al jeugdhulp krijgt, dan nemen we, na toestemming van de ouders, contact op met het gebiedsteam. De hulp aan het kind en/of het gezin wordt dan op elkaar afgestemd.   

Start proeftuinen Landgraaf en Heerlen

In de week na de herfstvakantie starten we bij SBO De Wissel in Landgraaf. Daar gaan we ondersteunen in twee klassen: bij de Spoorzoekertjes (4-5 jarigen) en de Seinwachters (10-12 jarigen). In Heerlen start de proeftuin eind 2020 bij SO De Pyler. Daar gaan we aan de slag met vier klassen met kinderen in de leeftijd van 7-10 jaar.

Meer proeftuinen gepland

Voor SBO De Griffel en de Catharinaschool worden op dit moment analyses gemaakt, zodat ook daar op termijn gestart kan worden met DGA. Verder denken we na over een DGA voor het Voortgezet Onderwijs.