Kwaliteit en processen

Processen moeten ondersteunend zijn aan de werkzaamheden van onze medewerkers en de kwaliteit van onze dienstverlening verhogen. Afgelopen jaar hebben we flink geïnvesteerd in beschrijven van onze belangrijkste processen en het implementeren hiervan. Begin dit jaar is er een werkgroep van medewerkers actief die meer aandacht besteedt aan borging, doorontwikkeling en toetsing.

Vier basisprocessen

JENS kent op dit moment vier belangrijke basisprocessen:

  • Instroom, doorstroom en uitstroom
  • Doorstoom binnen de gebiedsteams
  • Veilig incidenten melden
  • Personeel in dienst en uit dienst

Of we deze processen ook volgen, wordt in 2020 op meerdere momenten en manieren getoetst in de vorm van audits. Dat doen we niet om te controleren, maar om te leren van wat we goed doen en zodat we kunnen bijstellen wat er niet goed gaat. Voor 2020 zijn de volgende audits gepland:

  • dossier audit: doorlopen we het proces zoals we afgesproken hebben
  • gesprekken met medewerkers: kennen we het proces
  • gesprekken met jeugdigen en ouders: doen we wat we hebben afgesproken in het proces.