Klachtencommissie en klachtenfunctionaris geinstalleerd

Ontevreden? Laat het weten!

We doen er alles aan om onze begeleiding en ondersteuning optimaal te laten aansluiten op ieders verwachtingen en behoeften. Toch kan het gebeuren dat b.v. een cliënt of familielid niet tevreden is en een (formele) klacht wil indienen.

Wat moet ik doen en bij wie moet ik zijn?

Bij een probleem hoeft iemand niet direct een formele klacht in te dienen. Een cliënt of zijn wettelijk vertegenwoordiger kan zijn ontevredenheid in eerste instantie bespreken met de medewerker over wie hij niet tevreden is, diens leidinggevende of de vertrouwenspersoon AKJ.

Ook kan de klachtenfunctionaris van JENS ingeschakeld worden. De klachtenfunctionaris is onafhankelijk en gaat in vertrouwen met de cliënt en/of zijn familie in gesprek. Samen met de betrokken partijen zoekt hij naar een oplossing.

Vaak komen de betrokken partijen zo samen al tot een oplossing en zijn verdere stappen en/of een formele klacht niet nodig. Het probleem wordt dan in een informeel traject afgehandeld.

Formele klacht bij de Klachtencommissie

Soms biedt een informeel traject, zoals hierboven beschreven, helaas geen oplossing voor het probleem. In dat geval kunnen cliënten een officiële klacht indienen en start het formele traject.

De klacht wordt dan officieel ingediend bij de Klachtencommissie. Onze klachtenregeling vindt u op onze website bij de downloads.

Klachtenfunctionaris

De heer Jos van Lier
T  06 - 51 327 362
M jvanlier@jenshelpt.nl

Zie ook www.jenshelpt.nl/klacht