Kerstwens

Op de drempel van 2020

Het jaar 2019 loopt snel op zijn einde en lijkt voorbij te zijn gevlogen. En dat komt niet in de laatste plaats omdat het, voor iedereen die bij JENS betrokken is, een dynamisch jaar is geweest. Of ik nu collega’s uit een gebiedsteam spreek, uit de ondersteuning of een leidinggevende. Het was en is een dynamisch jaar.

Het eerste jaar
In januari vierden we de geboorte van JENS. We waren als ‘ouders’ nog onwennig en alles was nieuw. Als ik nu terugkijk naar dat begin, dan zie ik dat we stappen hebben gemaakt het afgelopen jaar.  Zowel binnen JENS als daarbuiten weet iedereen steeds beter wat men van elkaar en van JENS kan verwachten. Hierdoor kunnen we onze cliënten steeds beter ondersteunen bij hun hulpvraag. 

Andere manier van werken
Eén van de belangrijkste opdrachten van JENS is transformeren. Het is dan ook goed om te zien dat we al een aantal concrete resultaten hebben geboekt. Zo krijgen kinderen en jongeren nu in een aantal gevallen zorg in de wijk. Jeugdigen en hun gezinnen vinden steeds meer wat ze nodig hebben in hun eigen wijk. Deels nog steeds in de zorg maar steeds vaker ook in het voorliggend veld.

Vooruitblik 2020
Nu we op de drempel van het tweede JENS-jaar staan, zien we dat we goed op weg zijn. Maar ook dat volgend jaar wéér een jaar wordt waarin veel van iedereen gevraagd wordt. We hopen dan ook dat we ook komend jaar weer op ieders inzet mogen rekenen, zodat JENS ‘veilig en gezond kan opgroeien en talenten kan ontwikkelen voor een fijne stabiele toekomst’.

We bedanken iedereen die zich het afgelopen jaar voor JENS heeft ingezet! Voor nu wensen we u en uw naasten hele fijne feestdagen, een goede jaarwisseling en veel nieuwe energie voor 2020.

Namens het managementteam van JENS,

Sven Balk
Directeur