JENS heeft veel bereikt in bijna twee jaar

JENS heeft veel bereikt in bijna twee jaar

Sinds januari 2019 biedt JENS jeugdhulp in Heerlen, Landgraaf en Voerendaal. Dat was niet altijd makkelijk. Inmiddels zijn we bijna twee jaar verder en wordt het tijd om te laten zien waar JENS zo hard aan gewerkt heeft.

Daarom is ‘JENS in één oogopslag’ gemaakt. Een eenvoudig overzicht waarin je snel kunt zien wat het resultaat is van onze innovatieprojecten. En wat die betekenen voor de ouders, kinderen en jongeren in ons werkgebied.

Ruim 500 kinderen ontvingen hulp van JENS binnen haar innovatietrajecten.

  • 65 kinderen zijn vanuit de begeleidingsgroepen, ROOTZ-groepen, doorgestroomd naar het voorliggend veld.
  • Voor 46 kinderen hoefde geen zorgtraject gestart te worden omdat ze door de ondersteuning in het project KDV/BSO+ gewoon naar hun BSO/KDV in de buurt konden gaan en daar zorg ontvingen.
  • 165 jongeren zijn geholpen door MBO-coaches op hun school. 40 % van de instroom kon daardoor op school opgepakt worden, in plaats van door zorg bij een specialistische aanbieder.
  • Door de Startklas hoefden 23 kinderen niet naar een jeugdzorgvoorziening en volgen nu regulier onderwijs gecombineerd met zorg.
  • 6 kinderen hoefden door de start van de Kantelklas geen gebruik te maken van zorgaanbod met vervoer maar volgen speciaal onderwijs ook weer gecombineerd met zorg.
  • Meer dan 200 kinderen ontvingen ondersteuning van JENS in hun klas in het speciaal onderwijs.

Door de inzet van medewerkers van JENS in de gebieden kregen kinderen, jongeren en gezinnen de ondersteuning die écht bij hen past, in hun eigen omgeving. Door samen te werken met onze partners in de buurt en met de mensen die belangrijk zijn voor de jongeren. Door te doen. Samen, Anders, Doen.