Informele zorg beter op de kaart

Informele zorg speelt vaak een belangrijke rol in de ondersteuning van jeugdigen en gezinnen. JENS is daarom gestart met het ontwikkelen van een visie op informele zorg.

Met ‘informele zorg’ bedoelen we in dit geval alle zorg die niet beroepshalve wordt verricht. Denk hierbij aan mantelzorgers, het sociale netwerk, vrijwilligers, ervaringsdeskundigen of  buurthulp.

Hoe staan we ervoor?

Om een goed beeld te krijgen van de huidige situatie hebben we al onze medewerkers een korte vragenlijst gestuurd. Maar liefst 94 medewerkers beantwoordde de vragenlijst. Eén van de verkennende vragen was, of medewerkers nu al samenwerken met informele zorgverleners. Bijna 85% antwoordde deze vraag bevestigend. Het grootste aantal collega’s gaf aan al eens met familie of het sociale netwerk samengewerkt te hebben tijdens hun werkzaamheden (beiden rond de 60%). Dat het om een breed palet van informele partners gaat, bleek ook uit de antwoorden.

Hoe belangrijk is informele zorg?

Ook wilden we weten hoe belangrijk onze medewerkers het vinden om samen te werken met het informele netwerk. Misschien niet verbazend, maar 96% vindt de samenwerking met informele zorg zeer waardevol.

Gezamenlijke visie

Omdat we het SAMEN anders willen doen, hebben we ook gevraagd welke medewerkers mee willen werken aan het ontwikkelen van een visie op en aanpak van de informele zorg bij JENS. Gelukkig hebben heel wat collega's aangegeven daaraan mee te willen werken. In september zijn we gestart met het formuleren van een gezamenlijke visie: wat bedoelen we nu precies met informele zorg en in welke vorm zou JENS hiermee aan de slag moeten? Interessante en noodzakelijke vraagstukken voor verdere stappen.

In het laatste kwartaal van dit jaar hopen we deze visie te concretiseren naar een plan van aanpak voor de komende jaren. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met projectleider Mirtel Gommans.