Gezinswerkers in de buurt

In 2019 startten we een pilot met een paar gezinswerkers. Inmiddels zijn we de pilotfase voorbij en werken er gezinswerkers in alle gebieden. In deze video leggen projectleider Masha en gezinswerker Ria uit wat een gezinswerker doet en wanneer hij of zij wordt ingeschakeld.

De video is opgenomen in 2019. Waar Masha het heeft over februari, wordt februari 2020 bedoeld.

Video op vimeo:  https://vimeo.com/461830520