De stip op de horizon

Strategisch beleid 2020 - 2023

De laatste maanden is er hard gewerkt aan het Strategisch Beleidsplan voor JENS van 2020 tot 2023. Er is input opgehaald bij onder andere ervaringsdeskundigen, leidinggevenden en cliëntenraden van onze leden, onderaannemers, medewerkers, managers en bestuur van JENS en natuurlijk onze opdrachtgevers in de gemeenten Heerlen, Landgraaf en Voerendaal.

De strategie van JENS is gebaseerd op vier strategische doelen, die de komende drie jaar in samenhang met elkaar opgepakt zullen worden. Pas als alle doelen in samenhang met elkaar gerealiseerd worden, zien we de transformatie als geslaagd. Dat doel is vertaald naar ‘een stip op de horizon’: waar willen we de komende drie jaar en daarna, naar toe?

Een stip op de horizon

We zien in Heerlen, Landgraaf en Voerendaal een zorglandschap waarbij het merendeel van de ouders zich primair verantwoordelijk voelt om hun kinderen veilig en gezond op de voeden, maar onderdeel zijn van een breed netwerk, dat die primaire verantwoordelijkheid van de ouder ondersteunt als dat nodig is en intrinsiek begaan is met het welzijn van kinderen.

In dat netwerk zitten alle partijen, die met kinderen te maken hebben. Het netwerk functioneert als een samenhangend verbindend geheel rondom kind en gezin. Er bestaan geen organisaties en geen schotten meer. De partijen in het netwerk zijn gelijkwaardig en complementair aan elkaar, zowel professionals als niet-professionals. Vanuit dit netwerk gaat een gezamenlijke kracht en een gezamenlijke verantwoordelijkheid uit naar het welzijn van kinderen om in hun eigen omgeving op te kunnen groeien.

Alle kinderen en jeugdigen zijn in dit netwerk in beeld en worden gevolgd tot volwassenheid vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Het netwerk werkt, als het ware, als een buurt community waarin aandacht voor elkaar vanzelfsprekend is en waarin gesignaleerde problemen vanzelfsprekend met elkaar opgepakt worden.

Het netwerk werkt aan een omgevingsklimaat waarin aan de voorwaarden van veilig opgroeien in een inclusieve samenleving wordt voldaan. Het netwerk beschikt over brede, doch niet onuitputtelijke, expertise. De vragen zijn duidelijk in beeld en ontwikkelingen hierin leiden tot innovatieve en/of genormaliseerde oplossing

Het hele netwerk is gefocust om de kracht van de jeugdige en het gezinssysteem te versterken en ondersteunen. Ouders vinden blindelings hun weg in een gedigitaliseerde omgeving, waarin ze met hun vragen terecht kunnen, ervaringen en oplossingen kunnen delen met andere ouders en antwoorden vinden op hun vragen vanuit het netwerk.

Door de jeugdhulp anders te organiseren, zonder schotten, in verbinding met buurten en het netwerk zijn we erin geslaagd om betere kwaliteit van de basishulp Jeugd te leveren tegen lagere kosten.