Ondertekenen brief van aanbod

JENS heeft de professionele verplichting om wettelijk vertegenwoordigers van kinderen en jongeren onder de 16 jaar om toestemming te vragen voordat de jeugdige begeleiding of behandeling krijgt. 

Als een kind of jongere hulp van JENS ontvangt, wordt dit vastgelegd in de brief van aanbod. Hierin staat precies welke hulp JENS biedt. Door het ondertekenen van deze brief verleent de wettelijk vertegenwoordiger van het kind of de jongere toestemming om te starten met de begeleiding of behandeling.
Wie deze brief mag ondertekenen is vastgelegd in de beroepscode van het NVO en in de Jeugdwet.

Wie ondertekent de brief van aanbod?

  • tot 12 jaar: beide gezaghebbende ouders of de voogd
  • 12 - 16 jaar: jongere + beide gezaghebbende ouders of voogd
  • ouder dan 16 jaar: de jongere zelf

Is een jongere tussen de 12 en 18 jaar wilsonbekwaam, dan moeten beide gezaghebbende ouders of de voogd de brief van aanbod tekenen.

Lees hier de uitleg over de brief van aanbod.