Meldcode Kindermishandeling en Kindcheck

In 2013 is de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling ingevoerd. Het is daarmee een verplichting voor betreffende instanties en professionals om de meldcode te hanteren. Een veelvoorkomend misverstand is dat de meldcode alleen geldt voor jeugdigen <18 jaar. Echter richt de meldcode zich op zowel jeugdigen als volwassenen die in een onveilige situatie verkeren.

De meldcode betekent praktisch een stappenplan dat professionals ondersteunt in situaties waar er signalen zijn van huiselijk geweld en/of kindermishandeling. De stappen van de meldcode leidt de professional door het proces van het moment van signaleren tot aan het besluit over het al dan niet doen van een melding bij Veilig Thuis.

Het is belangrijk dat het proces van de meldcode wordt vastgelegd in een cliëntdossier of registratiesysteem.

Ook JENS houdt zich aan deze meldcode. Lees hier de volledige tekst.