Wat als er een crisissituatie is?

Als JENS signaleert dat een jeugdige of een gezin in crisis verkeert, dan nemen we meteen contact op met het toegangsteam van de gemeente, buiten kantoortijden kan het gezin contact opnemen met de Crisishulp Jeugd Zuid-Limburg. De crisisdienst is niet de achterwacht voor vragen vanuit JENS.

Crisissituatie melden en bespreken binnen kantoortijden:

Heerlen: 045 - 560 4004

Voerendaal: 045 - 567 7530

Landgraaf: 14-045

Crisissituatie melden en bespreken buiten kantoortijden:

Crisishulp Jeugd Zuid-Limburg: 043 - 604 5777