Crisis

CRISISNUMMERS

Tijdens kantooruren:

  • Heerlen: 045 – 560 4004
  • Voerendaal: 045 – 560 25 61
  • Landgraaf: 14-045

’s Avonds of in het weekend:

  • Crisishulp Jeugd Zuid-Limburg: 043 – 604 5777
Crisis

CRISISNUMMERS

Tijdens kantooruren:

  • Heerlen: 045 – 560 4004
  • Voerendaal: 045 – 567 7530
  • Landgraaf: 14-045

’s Avonds of in het weekend:

  • Crisishulp Jeugd Zuid-Limburg: 043 – 604 5777

Samen leven en samen werking in Parkstad

Vind jij het ook zo mooi om in Parkstad te wonen? Of kan er juist nog heel veel beter, als je kijkt naar hoe we samen leven en samenwerken in Parkstad? Doe mee met deze quiz waarin JIJ de antwoorden bepaalt! Deelname duurt slechts 30 minuten. Meld je aan voor 7 april!   Wat gaan we […]

Landgraaf investeert door bij preventieaanpak

Onder de noemer ‘voorkomen is beter dan genezen’ werken Landgraaf en jeugdzorgverlener JENS aan projecten om alle jongeren eerlijke kansen te bieden. Naar tevredenheid, evalueert de gemeente.

Lionarons GGZ per 1 januari lid van JENS

Per 1 januari 2023 is Lionarons GZZ toegetreden als lid van de coöperatie JENS. Sinds de start van JENS in januari 2019 is Lionarons GGZ als onderaannemer een betrouwbare en betrokken partner van JENS geweest.

Informele zorg: een maatje van JENS

In de pilot ‘Informele zorg’ zetten we ‘maatjes’ in ambulante begeleidingstrajecten in. Deze maatjes helpen cliënten met eenvoudige taken en activiteiten.

Nieuw postadres JENS

Vanaf 1 januari is de postbus van JENS niet meer in gebruik. Wilt u iets per post aan ons versturen, gebruik dan het volgende adres:

St. Josephparochie bedankt!

De feestdagen liggen alweer even achter ons, maar toch willen we graag de mensen van de St. Jozef parochie Heerlerbaan nog even bedanken.

Bliksemstages JINC bij JENS

Een bliksemstage is een stage waarbij leerlingen van de basisschool of het vmbo ontdekken welke sectoren en beroepen bestaan en erachter komen wat bij hun interesse past.

Voorbij opdrachtgever- en opdrachtnemerschap

Veel heilige huisjes neerhalen en lastige gesprekken voeren. Het klinkt niet echt als een droomscenario en tóch is dit precies wat nodig was om successen te boeken in de transformatie van de jeugdhulp.