Aanmelden bij JENS

Je wil je cliënt aanmelden voor hulp en ondersteuning bij JENS. Daarvoor is het nodig dat wij beschikken over een aantal gegevens. Wij verzoeken je daarom vriendelijk het aanmeldformulier volledig in te vullen en, samen met eventuele aanvullende informatie, beveiligd te retourneren aan instroom@jenshelpt.nl.

Na ontvangst stellen wij binnen JENS een passend aanbod samen voor je cliënt. Wij informeren je wanneer de hulpverlening aan je cliënt start. Tevens houden wij je bij afsluiting op de hoogte van de voortgang en resultaten.

Aanmeldformulier