Crisis

CRISISNUMMERS

Tijdens kantooruren:

 • Heerlen: 045 – 560 4004
 • Voerendaal: 045 – 567 7530
 • Landgraaf: 14-045

’s Avonds of in het weekend:

 • Crisishulp Jeugd Zuid-Limburg: 043 – 604 5777
Crisis

CRISISNUMMERS

Tijdens kantooruren:

 • Heerlen: 045 – 560 4004
 • Voerendaal: 045 – 560 25 61
 • Landgraaf: 14-045

’s Avonds of in het weekend:

 • Crisishulp Jeugd Zuid-Limburg: 043 – 604 5777

Gedragswetenschapper

Samen anders doen

JENS biedt vanaf 1 januari 2019 in opdracht van de gemeenten Heerlen, Landgraaf en Voerendaal preventieve en ambulante jeugdhulp. JENS is een coöperatie van zorg- en welzijnsorganisaties: Alcander, Koraal, Kracht in Zorg, Mondriaan, Radar, en XONAR. Daarnaast werken wij samen met ruim 60 andere aanbieders. Deze organisaties werken allemaal onder de noemer JENS. Wij vullen elkaar aan en bundelen onze expertise in de ondersteuning, hulp en behandeling aan jeugdigen en hun gezinnen.

We geloven in de gezamenlijke verantwoordelijkheid om onze kinderen veilig en gezond te laten opgroeien, zodat zij hun talenten kunnen ontwikkelen voor een fijne en stabiele toekomst. Daarom werken wij samen met de kinderen en jongeren, hun ouders, buurt en school. Wij ondersteunen en helpen jeugdigen zoveel mogelijk in de eigen omgeving om problemen snel te signaleren en duurzame oplossingen te realiseren. Als dat nodig is, bieden wij ambulante begeleiding, behandeling en diagnostiek, dichtbij en integraal. Onze hulp is zo licht en gewoon als mogelijk maar direct intensief indien nodig. Het motto van JENS is: ‘Samen anders doen’. Daarom zoeken wij de verbinding met organisaties en belanghebbenden in de buurt. De kernwaarden van JENS zijn: speels, eigenwijs en stoer.

 

Wij zoeken een nieuwe collega:

Gedragswetenschapper

8-36 uur

Als gedragswetenschapper begeleid je binnen een integraal gebiedsteam de hulpverleners en hun gezinnen om de juiste handelingen en methodieken in te zetten in de hulpverlening. Ben jij de pionier in hart en nieren en wil jij op een systeemgerichte manier kind, jeugdige en zijn/haar gezin weer in hun kracht zetten? Wij zoeken een gedragswetenschapper die het verschil wil maken. Bekijk ook ons filmpje waarin de collega’s vertellen over hun uitdagende en afwisselende functie.

Wat ga je doen?

Tot de dagelijkse werkzaamheden behoren onder andere:

 • verrichten van (psycho)diagnostische werkzaamheden in het kader van behandeling van jeugdigen, o.a. door het verrichten van gedragsobservatie en diagnostisch onderzoek;
 • leveren van een vakmatige inbreng in het op- en bijstellen van hulpverleningsplannen in een (multidisciplinair) behandelteam. Het consultatief coördineren en integreren van alle bij de behandeling betrokken disciplines en het laten evalueren van de voortgang van de uitvoering binnen de kaders van het hulpverleningsbeleid van de organisatie;
 • plegen van interventies wanneer hulpverleningsprocessen stagneren of dreigen te stagneren.
 • gevraagd en ongevraagd adviseren ten aanzien van de toepassing van therapieën en het mogelijk uitvoeren van therapieën;
 • gevraagd en ongevraagd advies geven ten aanzien van de voortgang van het hulpverleningsproces van de cliënt, denk hierbij aan voortzetten, afsluiten of doorverwijzen;
 • adviseren en ondersteunen van de leidinggevenden/management, uitvoerende medewerkers en ouders/verzorgers met betrekking tot bijdragen aan de uitvoering van de behandeling;
 • leveren van bijdragen aan de beleidsontwikkeling van het hulpverleningsbeleid van de organisatie, c.q. onderdelen ervan en aan methodiekontwikkeling, innovatie en evaluatie;
  Signaleren van hiaten in het hulpverleningsaanbod dat door de organisatie aangeboden wordt en het formuleren van verbetervoorstellen daarin;
 • registreren van de handelingen rondom de eigen werkzaamheden, zorgdragen voor verslaglegging en het opstellen van rapportages.

Je rol is adviserend en coachend op inhoudelijk vlak: bevorderen van de deskundigheid van interne medewerkers door het bespreken van casuïstiek en het geven van vakinhoudelijke ondersteuning en training.

Wat bieden wij? 

We bieden jou de kans bieden om mede vorm te geven aan de jeugdzorg volgens de missie van JENS:

 ‘Samen jong en sterk opgroeien!’.

We geloven in de gezamenlijke verantwoordelijkheid om onze jongeren veilig en gezond te laten opgroeien, zodat zij hun talenten kunnen ontwikkelen voor een fijne stabiele toekomst.

Als je voor JENS kiest, krijg je op basis van kennis en ervaring een contract bij één van de organisaties die samen de coöperatie vormen. Je wordt aangenomen op basis van de afspraken die binnen die organisatie gelden. Denk daarbij aan selectieprocedure en (arbeids)voorwaarden. Waar nodig ontvang je via de moederorganisatie de benodigde digitale hulpmiddelen (bijv. laptop, iPad of smartphone).

Wie ben jij?

 • Pro-actief
 • Energieke persoonlijkheid die net het stapje extra wil zetten
 • Je houdt van uitdagingen en veranderingen en kunt snel schakelen.
 • Out-of-the-box denker.
 • Staat stevig in je schoenen
 • Een fijne collega

Wat vragen wij van jou? 

 • Een afgeronde WO opleiding in één van de gedragswetenschappen orthopedagogiek of psychologie of gelijkwaardig met basisaantekening psychodiagnostiek.
 • Kennis van de sociale kaart
 • Ervaring in en affiniteit met systeemgericht werken
 • Bij voorkeur ervaring met kinderen en jongeren

Durf jij de uitdaging aan?

Wil je eerst meer weten over JENS? Kijk dan op onze website https://www.jenshelpt.nl. Voor meer informatie over de moederorganisaties en de vacatures voor JENS verwijzen we je naar de website van de verschillende moederorganisaties.

Voor meer informatie over de functie en de ontwikkelingen kun je contact opnemen met Raf Tournel, Gebiedsmanager (06 20 45 27 63) of Desiree Gotzen, HR-adviseur (06 18 51 20 73).

Solliciteren

Stuur je schriftelijke sollicitatie met motivatie en CV naar: dgotzen@jenshelpt.nl, graag onder vermelding van de vacaturetitel.

Facebook
Twitter
LinkedIn