Crisis

CRISISNUMMERS

Tijdens kantooruren:

 • Heerlen: 045 – 560 4004
 • Voerendaal: 045 – 560 25 61
 • Landgraaf: 14-045

’s Avonds of in het weekend:

 • Crisishulp Jeugd Zuid-Limburg: 043 – 604 5777
Crisis

CRISISNUMMERS

Tijdens kantooruren:

 • Heerlen: 045 – 560 4004
 • Voerendaal: 045 – 567 7530
 • Landgraaf: 14-045

’s Avonds of in het weekend:

 • Crisishulp Jeugd Zuid-Limburg: 043 – 604 5777

Jeugdhulpverlener

Samen anders doen

JENS biedt vanaf 1 januari 2019 in opdracht van de gemeenten Heerlen, Landgraaf en Voerendaal preventieve en ambulante jeugdhulp. JENS is een coöperatie van zorg- en welzijnsorganisaties: Alcander, Koraal, Mondriaan, Radar, Kracht in Zorg en XONAR. Daarnaast werken wij samen met ruim 60 andere aanbieders. Deze organisaties werken allemaal onder de noemer JENS. Wij vullen elkaar aan en bundelen onze expertise in de ondersteuning, hulp en behandeling aan jeugdigen en hun gezinnen.

We geloven in de gezamenlijke verantwoordelijkheid om onze kinderen veilig en gezond te laten opgroeien, zodat zij hun talenten kunnen ontwikkelen voor een fijne en stabiele toekomst. Daarom werken wij samen met de kinderen en jongeren, hun ouders, buurt en school. Wij ondersteunen en helpen jeugdigen zoveel mogelijk in de eigen omgeving om problemen snel te signaleren en duurzame oplossingen te realiseren. Als dat nodig is, bieden wij ambulante begeleiding, behandeling en diagnostiek, dichtbij en integraal. Onze hulp is zo licht en gewoon als mogelijk maar direct intensief indien nodig. Het motto van JENS is: ‘Samen anders doen’. Daarom zoeken wij de verbinding met organisaties en belanghebbenden in de buurt. De kernwaarden van JENS zijn: speels, eigenwijs en stoer.


Wij
hebben een vacature voor:

Ambulant medewerker
Verschillende expertises mogelijk 18-36 uur

JENS is op zoek naar Ambulante Gebiedsmedewerkers voor de verschillende gebiedsteams en verschillende expertises. Als medewerker in een gebiedsteam verricht je werkzaamheden op het gebied van begeleiden en behandelen van jeugdigen met (gedrags)problemen, individueel en in de groep, in de gezinssituatie en in andere sociale omgevingen zoals de schoolomgeving, opvang, vrije tijd of sportomgeving. De begeleiding en/of behandeling richt zich op het aanleren van vaardigheden waardoor jeugdigen en ouders beter in staat zijn om problemen en vragen die zich voordoen op te lossen of aan te kunnen. Afhankelijk van je kennis en ervaring kun je op specifieke aandachtsgebieden worden ingezet (bijv. GGZ, LVB+, systemisch werken etc.).


Opgroeien in je eigen omgeving

Ieder kind en iedere jongere wil meedoen: in zijn buurt, met vrienden, op school en bij de sportvereniging. Ook als daar hulp bij nodig is. Wij vinden dat ook deze kinderen en jongeren moeten leren en spelen op de reguliere school, bij de kinderopvang, het peuterwerk en in hun eigen wijk of buurt. Daarom organiseren wij begeleiding en behandeling zo veel mogelijk in de buurten en wijken.


Wat
bieden wij?

Laten we vooropstellen dat we jou de kans bieden om mede vorm te geven aan de jeugdzorg volgens de missie van JENS:

‘Samen jong en sterk opgroeien!’. We geloven in de gezamenlijke verantwoordelijkheid om onze jongeren veilig en gezond te laten opgroeien, zodat zij hun talenten kunnen ontwikkelen voor een fijne stabiele toekomst.

Medewerkers die voor JENS gaan werken worden, onder andere op basis van kennis en ervaring, in dienst genomen bij één van de zeven moederorganisaties. Dit op basis van de procedures, (arbeids)voorwaarden en afspraken die gelden binnen de betreffende moederorganisatie.

Waar nodig ontvang je via de moederorganisatie de benodigde digitale hulpmiddelen (bijv. laptop, iPad

of smartphone).


Wie ben
jij?

 • Teamspeler
 • Houdt van uitdagingen en veranderingen
 • Staat stevig in je schoenen
 • Out-of-the-box denker
 • Goed met individuen en groepen
 • Bij voorkeur ervaring met kinderen en jongeren
 • Hbo-niveau, SJK geregistreerd


Wat
vragen wij van jou?

Je hebt bij voorkeur een afgeronde en relevante Hbo-opleiding en bent SKJ geregistreerd. Ben je niet geregistreerd, of ben je Mbo opgeleid, dan zal worden besproken in hoeverre je in staat bent om je snel te registeren, dan wel wordt besproken of er andere mogelijkheden zijn.

Je hebt bij voorkeur enige ervaring met de doelgroep jeugdigen waarvoor JENS werkt. Afhankelijk van de hulpvraag, wordt van jou verwacht dat je werkt op onregelmatige tijden.

Om te kunnen starten dien je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te kunnen overleggen. Ook is bij indiensttreding een vereiste dat een Verklaring Functioneren en Onbesproken Gedrag is afgegeven door je voormalige werkgever. Door de moederorganisatie waar je in dienst wordt genomen kunnen ook referenties worden opgevraagd.


Durf jij
de uitdaging aan?

Wil je eerst meer weten over JENS? Kijk dan op onze website https://www.jenshelpt.nl. Voor meer informatie over de moederorganisaties en de vacatures voor JENS verwijzen we je naar de website van de verschillende moederorganisaties.

Voor meer informatie over de functie en de ontwikkelingen kun je contact opnemen met Leo Reijnen, Gebiedsmanager (06 – 53 82 71 50).


Solliciteren

Stuur je schriftelijke sollicitatie met motivatie en CV naar: hr@jenshelpt.nl, graag onder vermelding van de vacaturetitel.

Download hier de vacaturetekst.

Facebook
Twitter
LinkedIn