ROOTZ, Startklas, BSO+ en Peuterspeelzaal+

Het (speciaal) basisonderwijs, peuterspeelzalen en kinderdagverblijven gaan op 11 mei weer van start. Dat betekent dat ook de Startklassen, BSO+, Peuterspeelzaal+ en de ROOTZ-groepen weer starten. Hoe vaak, hoe lang en met hoeveel kinderen de groepen starten is maatwerk en wordt samen met de school, BSO of peuterspeelzaal bepaald.

Welkom bij JENS! Je kunt ons vinden in de gemeenten Heerlen, Landgraaf en Voerendaal. Of bel ons: 045 – 566 01 13

JENS

JENS is vanaf 1 januari 2019 de organisatie die preventieve en ambulante jeugdhulp biedt in de gemeenten Heerlen, Landgraaf en Voerendaal.

JENS wil dat kinderen en jongeren sterk opgroeien en meedoen in hun eigen omgeving. Daarvoor organiseert JENS allerlei activiteiten in de buurt. Zoals leuke bezigheden na school óf leerzame activiteiten, maar ook ontmoetingsgroepen voor ouders. Deze activiteiten zijn vrij toegankelijk.

Soms is er meer nodig. Bijvoorbeeld omdat kinderen en jongeren moeite hebben met denken of er sprake is van verdriet, boosheid of angst. Of bij gebruik van drugs of alcohol of teveel gamen. Dan biedt JENS begeleiding en behandeling. Dit doen we zoveel mogelijk in de eigen omgeving én samen met jou, je ouders, school en je buurt.

Missie

JENS is vanaf 1 januari 2019 de organisatie die preventieve en ambulante jeugdhulp biedt in de gemeenten Heerlen, Landgraaf en Voerendaal. De missie van JENS is: ‘Samen jong en sterk opgroeien!’. We geloven in de gezamenlijke verantwoordelijkheid om onze jongeren veilig en gezond te laten opgroeien, zodat zij hun talenten kunnen ontwikkelen voor een fijne stabiele toekomst. 

Visie
Samen

Een gezamenlijke verantwoordelijkheid betekent dat we het niet alleen doen, maar samen met anderen; de jongere zelf, het gezin, de buurt, de school. We bundelen krachten in de eigen omgeving van de jongere om aan duurzame oplossingen te werken. We brengen expertise bij elkaar vanuit de coöperatieve gedachte dat we samen meer kunnen dan alleen. Hierdoor is het mogelijk om vanuit één hand een breed scala aan deskundigheid in te zetten; integraal en dichtbij.

Anders

We zijn creatief in het bedenken van oplossingen buiten de traditioneel gebaande wegen. We geven zorg, die snel beschikbaar is, kortdurend, maar duurzaam effectief. Dat betekent dat wij bronnen inzetten en ondersteunen, die blijvend aanwezig en van waarde zijn in het leven van jongeren. Hierdoor behouden zij regie en zijn zij minder afhankelijk van professionele zorg.

Doen

We ondernemen en experimenteren in zorg die werkt en dat bouwen we al doende uit. We zijn vooral doeners en wars van investeren in zaken en administratieve processen die er niet toe doen.

Kernwaarden
Speels

Wij zijn niet star en strak volgens de regels. Al doende ontwikkelen en leren we samen. Speels geeft de dynamiek weer, is vrolijk, fantasierijk, in beweging.

Eigenwijs

Wij doen de dingen op een eigen wijze en zijn niet bang voor kritiek, want wij geloven overtuigd dat het anders kan.

Stoer

Wij hebben lef en durven anders te doen. Niet volgens de gebaande wegen. We gaan krachtig, sterk en doortastend te werk. Wij zijn niet bang om onze kwetsbaarheid te laten zien.

Cliëntondersteuning

Wat is cliëntondersteuning?

Iedere burger heeft recht heeft op cliëntondersteuning. Dat is bij wet zo geregeld. Cliëntondersteuning is gratis, onafhankelijk en kan met je meedenken. Een cliëntondersteuner kan je ondersteunen en adviseren bijvoorbeeld bij het helder krijgen van je vraag. Of bij het aanvragen van zorg of een voorziening.
Een cliëntondersteuner kan ook bemiddelen als dat nodig is.


MEE Zuid-Limburg in Heerlen en Langraaf

Maatschappelijk werk MeanderGroep in Voerendaal

  • Bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur
  • Telefoon: 045-5657585.

Coöperatie JENS U.A. is een coöperatie die wordt gevormd door Alcander, Koraal, MeanderGroep, Mondriaan, Radar, Welsun en XONAR. Verder werken wij samen met ruim 20 andere organisaties.

Wij hebben alle kennis in huis die nodig is om kinderen en jongeren, met alle uitdagingen die het leven biedt, zo sterk mogelijk te laten opgroeien. Hierdoor kan JENS alle hulpvragen beantwoorden, klein of groot, die te maken hebben met opvoeden en opgroeien en (geestelijke) gezondheid.

Is er sprake van een crisis?

Als JENS signaleert dat een jeugdige of een gezin in crisis verkeert, dan nemen we meteen contact op met het toegangsteam van de gemeente. 
Buiten kantoortijden kunt contact opnemen met de Crisishulp Jeugd Zuid-Limburg.
De crisisdienst is niet de achterwacht voor vragen vanuit JENS.
Crisissituatie melden en bespreken

Tijdens kantooruren:

  • Heerlen:         045 - 560 4004
  • Voerendaal:    045 - 567 7530
  • Landgraaf:     14-045

's Avonds of in het weekend:

  • Crisishulp Jeugd Zuid-Limburg: 043 - 604 5777